Informacija straipsnių autoriams

Straipsnius moksliniam leidiniui „Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos“ (ISSN 2029-9311) ir atitinkamos krypties mokslininko pasirašytą recenziją bei autoriaus deklaraciją pateikti adresu e. p. tarptautinekonferencija@akolegija.lt iki 2023 m. balandžio 17 d.

Konferencijoje skaitytų pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus publikuojami recenzuojamame mokslinių straipsnių leidinyje „Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos“ (ISSN 2029-9311), kuris referuojamas Index Copernicus duomenų bazėje, įtrauktoje į Lietuvos mokslo tarybos sudarytą pripažįstamų tarptautinių duomenų bazių sąrašą. Elektroninis leidinys bus išleistas po renginio, 2023 m. birželio mėn. (popierinė versija nebus spausdinama).

Reikalavimai straipsnių pateikimui:
Reikalavimai straipsniams
Recenzija
Autorių deklaracija


Konferencijos pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus publikuojami studentų taikomųjų tyrimų žurnale „Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: studentų taikomieji tyrimai. Moksliniai darbai“ (ISSN 278-35847) Nr. 3. Elektroninis leidinys bus išleistas po konferencijos iki 2023 m. liepos 1 d. (popierinis variantas nebus spausdinamas).

Straipsnį, pasirašytą Autoriaus (-ų) deklaraciją pateikti adresu studentukonferencija@akolegija.lt iki 2023 m. balandžio 17 d.

Reikalavimai straipsnių pateikimui:
Reikalavimai straipsniams
Autorių deklaracija

lt_LTLietuvių kalba