Mokslo leidinys

„AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ VAIDMUO VISUOMENĖJE: IŠŠŪKIAI, TENDENCIJOS IR PERSPEKTYVOS“ (ISSN 2029-9311)

VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS
KANKEVIČIENĖ Lina – Doc. dr., Alytaus kolegija, Lietuva


VYKDANTYSIS REDAKTORIUS
BALYNIENĖ Rasa – Alytaus kolegija, Lietuva


TECHNINIS REDAKTORIUS
LEŠČINSKIENĖ Danguolė – Alytaus kolegija, Lietuva


REDAKTORIŲ KOLEGIJA
VALONYTĖ-BURNEIKIENĖ Laura – Doc. dr. Alytaus kolegija, Lietuva
VANSEVIČIENĖ Birutė – Doc. dr., Alytaus kolegija, Lietuva
PETRAUSKIENĖ Rūta – Doc. dr., Alytaus kolegija, Lietuva
ČEPONIS Andrius – Doc. dr., Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH), Lietuva
MAKUTĖNIENĖ Daiva – Doc. dr., Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH), Lietuva
TERESEVIČIENĖ Margarita – Prof. dr., Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
VOLUNGEVIČIENĖ Airina – Doc. dr., Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
GEDVILIENĖ Genutė – Prof. dr., Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
EJSMONT Aneta – Dr., Profesoriaus Edvardo F. Ščepaniko valstybinė aukštojo profesinio mokymo mokykla,
Lenkija
KORELESKA Ewa – Doc. dr., Bydgoščiaus Jono ir Andriaus Sniadeckių technikos ir gamtos mokslų universitetas (UTP), Lenkija
SANDAL Jan-Urban – Prof. dr., Fil. Dr. Jan-U. Sandalo institutas, Norvegija
VAIČIŪNIENĖ Vilhelmina – Doc. dr., Mykolo Romerio universitetas, Lietuva
SLAVICKIENĖ Astrida – Prof. dr., Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuva
ZAUTRA Rytis – Doc. dr., Alytaus kolegija, Lietuva

REDAKCIJOS ADRESAS:
Seirijų g. 2, Alytus, Informacijos technologijų ir vadybos fakultetas, Alytaus kolegija, 62114 Alytus, Lietuva, tel. (8 315) 65 012, (8 612) 79 625, fax. (8 315) 79 132.

INTERNETO SVETAINĖS ADRESAS: http://www.alytauskolegija.lt
Elektroninis paštas: tarptautinekonferencija@akolegija.lt

LEIDŽIAMAS NUO 2012 metų
Žurnalas referuojamas tarptautinėje duomenų bazėje:
Index Copernicus Journal Master List: http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php nuo 2012
metų.

lt_LTLietuvių kalba