Studentų leidinys

AUKŠTOJO MOKSLO VAIDMUO VISUOMENĖJE. STUDENTŲ TAIKOMIEJI TYRIMAI. ISSN 2783-5847

Leidinio redaktorių kolegija:
Laima Urbonienė, vyr. redaktorė, leidinio sudarytoja, Mokslo taikomosios veiklos ir
neformalaus / formalaus švietimo centro vadovė, lektorė
Palmira Rodžienė, lietuvių kalbos korektorė, paslaugų vartotojams specialistė, lektorė
Irena Kupčinskienė, anglų kalbos korektorė
Daiva Žvinakevičienė, techninė redaktorė-maketuotoja, Informacinių technologijų katedros
lektorė
Raimundas Dabrila, inžinierius kompiuterininkas

lt_LTLietuvių kalba